>

Τι υποστηρίζουν οι δράσεις μας;

Β

Οι δράσεις της ομάδας Prosvasis συνδυάζουν 3 βασικούς άξονες:

  1.  Καταγραφή των προσβάσιμων υφισταμένων υποδομών
  2. Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης & Αλληλεπίδρασης (Εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών, επαγγελματιών του τουρισμού σε θέματα ικανοποίησης των αναγκών του επισκέπτη με αναπηρία και των παιδιών με αναπηρία στην εκπαιδευτική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Καθώς και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών για την εξοικείωση τους με την διαφορετικότητα.
  3. Και τέλος, οργανωμένη προβολή του προσβάσιμου σημείου (Εστιατόρια/καφέ, ξενοδοχεία με δωμάτια ΑμεΑ, θέσεις παρκαρίσματος για αυτοκίνητα ΑμεΑ, κ.α) καθώς και να αναδειχθούν οι προσβάσιμοι προορισμοί μέσω διαδικτυακών χαρτών. Με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου ενημέρωσης προσβάσιμων υποδομών που υπάρχουν σε όλο το κόσμο.

FormatFactory20151216_104744